POMEN IZRAZOV IN RAZLAGE

POMEN IZRAZOV IN RAZLAGE

Sledeči izrazi imajo pomen, kot je določen v nadaljevanju, razen če ni drugače določeno v teh splošnih pogojih (T&C):
T & C – predmetni splošni pogoji, ki urejajo dostop in uporabo Gerard® NetClub in katerikoli njen del ali aplikacij
Gerard® – AHI Roofing Kft., družba, ki je ustanovljena in posluje po madžarskem pravu, z registriranim sedežem na naslovu Fehérvári út 28/14, 8100 Várpalota, Madžarska, matična številka družbe: 19-09-511580; e-mail: office@gerardroofs.eu
Projektni vodja – Ad Alchemy SRL, romunska družba registrirana pod št. J40/160/2014, enoznačna identifikacijska številka RO32642092, z registriranim sedežem na naslovu 36 Justitiei Street, 4th District of Bucharest, Romunija; e-mail: gerard@adalchemy.ro
Spletna stran – www.gerardroofs.eu domena skupaj z vsemi poddomenami, ki jih upravlja Gerard® ali katerakoli druga ustrezno pooblaščena oseba
Proizvodi – tipi strešnikov in druge rešitve glede kritin, ki jih občasno trži Gerard® na Spletni strani
Gerard® NetClub – posebej namenjen prostor na Spletni strani, kjer se izvaja program zvestobe, ki je pripravljen s strani Gerard® za Uporabnike, skladno s temi T&C
Uporabniki – Prodajno osebje in Krovci, ki ravnajo skladno s predmetnimi splošnimi pogoji in ki so registrirani v Gerard® NetClub prek vzpostavitve Računa
Prodajna oseba – katerikoli posameznik, ki veljavno deluje kot prodajni zastopnik Gerard® ali kot distributer / trgovec Proizvodov
Krovec – monter kritine registriran v Gerard® NetClub skupaj s svojo ekipo in s tem vključen v program zvestobe, ki je pripravljen s strani Gerard®
Ekipa – ekipa Krovcev
Stranka – katerikoli posameznik ali pravna oseba, ki je zainteresirana za Proizvode ali, ki je že kupila Proizvod
RoofNest – posebej namenjen prostor na Gerard® NetClub, kjer lahko Uporabniki zamenjajo točke s promocijskimi izdelki, ki so na ustreznem seznamu
RoofNet – mobilna aplikacija, ki je povezana z Gerard® NetClub, ki je posebej namenjena Strankam in, na splošno, javnosti, ki oglašuje Proizvode, Projekte in Krovce
Račun – poseben del Gerard® NetClub, ki ga sestavlja e-mail naslov in geslo in ki omogoča Uporabnikom, da se vključijo v program zvestobe, ki je pripravljen s strani Gerard® in ki vključuje informacije o vsakem posameznem Uporabniku, glede na njego profil (portfelj Projektov, pregledi, bonus točke, itd.)
Projekt – kritina montirana s strani Ekipe na določeno konstrukcijo, glede katere so slike in podrobnosti (lastnik, lokacija) registrirane na Gerard® NetClub

LASTNIŠTVO SPLETNE STRANI. SOGLASJE GLEDE SPLOŠNIH POGOJEV

  Predmetni T&C se uporabljajo za Spletno stran / Gerard® NetClub, kot tudi za njune poddomene in aplikacije. Spletna stran je lastnina of Gerard®, in Gerard® NetClub skupaj z njenimi deli in mobilnimi aplikacijami (kot npr. RoofNest in RoofNet) upravlja Projektni vodja.
Z UPORABO SPLETNE STRANI, SOGLAŠATE S TEMI SPLOŠNIMI POGOJI IN VSAKO NOVO VERZIJO, KI JE OBJAVLJENA PO VAŠEM ZADNJEM OBISKU; ČE NE SOGLAŠATE, NE UPORABLJAJTE SPLETNE STRANI.
Gerard® si pridržuje pravico, po lastni presoji, da kadarkoli spremeni, modificira, doda ali odstrani dele teh T&C. Vaša odgovornost je, da občasno preverjate te T&C glede sprememb. Vaša nadaljnja uporaba Spletne strani po objavi sprememb bo pomenila, da sprejemate in soglašate s takšnimi spremembami. Vse dokler ravnate skladno s temi T&C, vam Gerard® podeljuje osebno, neizključno, neprenosljivo, omejeno možnost, da vstopate in uporabljate Spletno stran.

AKTIVACIJA IN IMETNIŠTVO RAČUNA

Z registracijo na Spletni strani zagotavljate, da ste stari najmanj 18 let oziroma ste dosegli polnoletnost v vaši državi rezidentstva, katerakoli starost je višja, in da so vaše podane informacije ob registraciji resnične, točne, ažurirane in popolne. Odgovorni ste za vzdrževanje tajnosti vašega gesla in za vaše aktivnosti, ki se izvedejo na njegovi podlagi.
Lahko imate zgolj en račun.
Aktivacija računa je lahko pogojena s soglasjem vašega delodajalca, če to pride v poštev. Dodatno je lahko iz logističnih razlogov aktivacija Ekipnega Računa pogojena s predhodno potrditvijo Prodajne osebe, ki je vključena v Gerard® NetClub.
Iz objektivnih razlogov je možnost registracije računa in vključitev v program zvestobe, opisan spodaj, kot velja sedaj, na voljo zgolj za državljane Hrvaške, Madžarske, Poljske, Romunije in Slovenije.


Če ste podjetnik ustanovljen v drugi državi, od tistih iz navedenega seznama, in ste zainteresirani za Gerard® Proizvode in program zvestobe, vas prosimo, da nas kontaktirate na kontaktne podatke, ki so na voljo na Spletni strani. Vedno smo zadovoljni, če lahko pozdravimo nove poslovne partnerje ali sodelavce.
V zameno za dopustitev uporabe Spletne strani, in implicitno Gerard® NetClub poddomene in njenih delov ali mobilnih aplikacij, soglašate, da naslednje aktivnosti predstavljajo hujšo kršitev:


zbiranje informacij o Spletni strani ali Uporabnikih Spletne strani brez našega pisnega soglasja;
modificiranje, oblikovanje, upodabljanje (ali povratno upodabljanje), zrcaljenje, omejevanje, vstavljanje, filtriranje ali spreminjanje katerekoli vsebine ali informacij, ki jo vsebuje Spletna stran, brez našega pisnega soglasja;
dostopanje ali uporaba Spletne strani za konkuriranje ali protikonkurenčne namene;
prikrivanje izvora informacij, ki se pošiljam na, s ali prek Spletne strani;
izdajanje za drugo osebo;
dopuščanje drugi osebi ali družbi, da se izdaja za vas pri dostopanju ali uporabi Spletne strani;
distribuiranje virusov ali drugih škodljivih računalniških kod;
uporaba Spletne strani za katerikoli namen, ki predstavlja kršitev lokalne, nacionalne ali mednarodne zakonodaje
uporaba Spletne strani na kakršenkoli način, s katerim se namerava škoditi, ali bi razumna oseba menila, da bo verjetno vodila do škode, Uporabnikom ali tretjim osebam;
izogibanje katerimkoli ukrepom, ki so sprejeti z namenom, da se preprečijo kršitve teh T&C.

ZASEBNOST PODATKOV

Na podlagi zakonodaje s področja podatkov v različnih državah smo zavezani posebno pozornost nameniti dejstvu, da z registracijo na Spletni strani ali nadaljnjim izvajanjem možnosti kot Uporabnik, in z namenom, da se omogoči Gerard®, da izvršuje obveznosti po teh splošnih pogojih, sprejemate in izrecno pooblaščate, da lahko vaše osebne podatke, ki jih posredujete v obrazcu za vključitev ali v času vaše uporabe Računa (i) obdeluje Gerard® , v svojstvu kot upravljavec osebnih podatkov, prek svojih odvisnih ali povezanih družb, pooblaščenih agentov, vključno z Vodjo projekta in (ii) se lahko iznesejo v tujino tretjim osebam, s katerimi Gerard® sodeluje znotraj področja programa. Zgolj obisk Spletne strani ali dostop do RoofNet aplikacije ni predmet registracije.
Zahtevamo zgolj vaše osebne podatke, kot je vaše ime, e-mail naslov, telefonska številka, ki nam omogočajo, da lahko potrdimo vašo identiteto in da ste podjetnik na našem področju poslovanja, vključno s skladnostjo glede KYC pravil. Pri tem ravnamo skladno z načeli in pravili vzpostavljenimi z Direktivo o varstvu osebnih podatkov (Direktiva 95/46/EC Evropskega parlamenta in Sveta), kot tudi z veljavnimi zakonskimi določbami.
Prosimo upoštevajte, da lahko izostanek takšnih podatkov vodi do nezmožnosti aktivirati vaš račun ali nezmožnosti, da koristite program zvestobe, kot je opisan v nadaljevanju. Prav tako, če želite uživati vse prednosti glede funkcij izmenjave, ki vam jih ponujamo prek Spletne strani in njenih aplikacij, vas bomo morda prosili, da ustvariti javno viden profil, ki lahko vključuje vaše ime, kontaktne podatke in sliko.
Imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, kot tudi pravico do popravka podatkov, ki se nanašajo na vas. V ta namen lahko spremenite katerikoli osebni podatek neposredno v vašem Računu, lahko pa tudi kontaktirate Gerard® ali Vodjo projekta, ob uporabi kontaktnih podatkov, kot so navedeni zgoraj.
Ta politika zasebnosti se uporablja za vse storitve ali pripomočke, ki so ponujeni prek Spletne strani. Takšna politika zasebnosti ne velja za storitve drugih družb ali posameznikov, tudi če se nanašajo na Gerard® Proizvode.
Gerard® lahko uporablja osebne podatke, ki jih je zaupala Stranka Uporaniku Gerard® NetClub, od pogoju, da zadevni Uporabnik zagotovi Gerard® dokazilo o Strankinem s tem povezanim soglasjem (glej spodaj Dostopnost Projektov). Pravice, ki so navedene v tej politiki zasebnosti glede dostopa do osebnih podatkov in popravka podatkov veljajo tudi za Strankine podatke.
Tako Gerard® kot tudi Vodja projektov sta registrirana za namene obdelave osebnih podatkov v svojih ustreznih državah.

PROGRAM ZVESTOBE

Prek Gerard® NetClub programa zvestobe se vsaki Prodajni osebi in, posebej, vsaki Ekipi podeljuje bonus točke, kot je to podrobno opredeljeno v nadaljevanju.
V izogib kakršnemukoli dvomu program zvestobe, ki se izvaja prek Gerard® NetClub, ni namenjen k usmerjanju strokovnih odločitev / obnašanja Uporabnikov, niti ni namenjen pogojevanju prodaje / storitev, ki vključuje Uporabnike.
Za vključitev v ta program ni potrebno plačati nobene vpisnine.
Ta program zvestobe, ki se izvaja prek Gerard® NetClub, nima omejenega časa veljave ter lahko kadarkoli preneha brez predhodnega obvestila.

Dodelitev bonus točk

Bonus točke se podelijo ob registraciji Uporabnika ali Projekta v Gerard® NetClub, kot sledi:
Prodajna oseba pridobi:


bonus 100 točk ob aktivaciji Računa;
bonus 50 točk ob aktivaciji Računa s strani Ekipe, ki potrdi, da je bila priporočena Gerard® NetClub od ustrezne Prodajne osebe;
bonus točke ob naložitvi v Gerard® NetClub zaključenega Projekta s strani Ekipe, ki jo je priporočila Prodajna oseba. V tem primeru število bonus točk predstavlja 10% števila Gerard® strešnikov, prodanih in uporabljenih za relevantni Projekt.
Ekipa pridobi:


200 bonus točk ob aktivaciji Ekipnega računa;
bonus točke ob naložitvi v Gerard® NetClub zaključenega Projekta s strani Ekipe. V tem primeru je število bonus točk enako številu Gerard® strešnikov, uporabljenih za relevantni Projekt.
Bonus točke se dodelijo na aktiven račun v Gerard® NetClub, prek seštevka vseh točk podeljenih ob registraciji računa in, potem, ob potrditvi Projektov. Dodelitev bonus točk je lahko spremenjena ali odložena. Spremembe načina dodelitve točk bo sporočena prek teh T&C. Prosimo, preverjajte občasno veljavne pogoje.

Uporaba bonus točk

Bonus točke Prodajne osebe so aktivirane in se lahko uporabijo takoj, ko priporočena Ekipa naloži zaključeni Projekt na Gerard®NetClub, pod pogojem, da relevantna Prodajna oseba zbere minimalno 500 bonus točk.
Ekipa lahko uporabi bonus točke takoj, ko zbere minimalno 1.000 takšnih točk.
Bonus točke se lahko uporabijo kot zamenjava za izdelke, ki so na seznamu v RoofNest in ki se lahko kombinirajo po Uporabnikovi prosti izbiri znotraj omejitve zbranih točk.
Bonus točke se ne morejo prenašati in se ne morejo zamenjati za denar.
Bonus točke se lahko uporabijo zgolj s strani aktivnih Uporabnikov, pri čemer je "aktivni Uporabnik" opredeljen kot Uporabnik, ki je zbral točke znotraj zadnjih [●] mesecev.
Gerard® ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli izjave, ki bi jih Uporabnik moral predložiti skladno s svojo nacionalno zakonodajo za vstop v program zvestobe ali za prejem izdelkov, ki so na voljo prek RoofNest. Razen če ni drugače določeno z veljavno davčno zakonodajo, Gerard® ne prevzema nobene odgovornosti za eventualne davčne obveznosti Uporabnika glede zgoraj omenjenih izdelkov.

Registracija projekta

Vsak Projekt pridobi enoznačno naključno številko, ko se naloži v Gerard® NetClub.
Projekti se lahko naložijo s strani Uporabnikov, vendar pa je njihova aktivacija odvisna od odobritve Gerard® ali distributerja Proizvodov. Odobritev je izdana po tem, ko se ujamejo informacije, ki jih zagotovi glede Proizvoda oseba, ki naloži Projekt, Stranka, ki je kupila proizvod, in lokacija Projekta.

Dostopnost Projektov

Do Projektov, ki so registrirani na Gerard® NetClub, lahko dostopajo drugi Uporabniki ali javnost, prek Gerard® NetClub ali prek RoofNet aplikacije, zgolj na podlagi izrecnega soglasja lastnika Projekta, pri čemer mora biti takšno soglasje dano v pisni obliki na papirju garancijskega lista, ki je izdan za ustrezen Projekt.
Ekipa, ki naloži slike in druge podrobnosti ustreznega Projekta, razume in soglaša, da je posredovanje takšnih elementov pogojeno z informiranim, izrecnim in predhodnim soglasjem lastnika Projekta za prenos in objavo takšnih elementov. Takšno pisno soglasje se vedno označi pred aktivacijo registracije Projekta v Gerard® NetClub. Ne glede na to, Gerard® ne prevzema nobene odgovornosti za avtentičnost Strankinega soglasja in podpisa danega v ta namen, ali za kakršnokoli njegovo nezakonito uporabo s strani kateregakoli Uporabnika ali javnosti prek dostopanja prek RoofNet aplikacije.
V primeru, da ste lastnik Projekta in opazite nepooblaščeno uporabo takšnih elementov, prosimo, da nas o tem nemudoma obvestite. Spoštovali bomo vaše odločitve glede nastavitev omejitev glede izmenjave ali vidnosti, ki se nanaša na ustrezen Projekt.

PRIPOROČILA

Prodajna oseba lahko izda priporočilo Ekipi, s katero je sodelovala v zvezi s Projektom. Prodajna oseba si mora prizadevati, da je priporočilo objektivno, da ni zavajajoče in da temelji na lastni in neposredni izkušnji z ustrezno Ekipo.
Ne glede na zgoraj navedeno se nobeno priporočilo, ki je navedeno na Spletni strani in v RoofNet aplikaciji glede Ekipe, ne šteje kot navodilo ali priporočilo, ki bi ga kadarkoli podal Gerard® za to, da se sklene pogodba za storitve z ustrezno Ekipo, ne glede na to, da je Prodajna oseba, ki je izdala priporočilo zaposlena v Gerard®. Takšno priporočilo se razlaga kot osebno mnenje izdajatelja.

UKINITEV RAČUNA

Gerard® si pridružuje pravico, da ukine katerikoli Račun ali odvzame vse neizrabljene bonus točke zbrane s strani kateregakoli Uporabnika iz razlogov, ki vključujejo, vendar niso omejeni na: 1.) kršitev teh T&C; 2) napačno prikazovanje katerekoli informacije ali zloraba programa lojalnosti; 3) kršitev katerekoli določbe nacionalne, regionalne ali lokalne zakonodaje v zvezi s sodelovanjem v programu zvestobe; 4) storitev goljufije ali zlorabe, ki vključuje katerikoli del tega programa; 5) več kot en aktiven račun; 6) ravnanje, na kakršnekoli drugačen način, v škodo Gerard®, Proizvodov ali programa zvestobe, ki se s tem izvaja, vse kot je določeno po prosti presoji Gerard®; ali 7) GERARD si pridržuje pravico da pasivne profile skrije na roofnet zemljevidu.

BLAGOVNE ZNAMKE IN AVTORSKE PRAVICE

Blagovne znamke, logoti in storitvene znamke ("Znamke"), ki so predstavljene na Spletni strani so lastništvo Gerard®. Uporabniki ali obiskovalci ne smejo uporabljati takšnih Znamk brez predhodnega pisnega soglasja Gerard®.
Uporaba Spletne strani in mobilnih aplikacij ali storitev vam ne daje lastništva nad katerokoli intelektualno lastnino na Spletni strani, mobilnih aplikacijah, storitvah ali vsebini, do katere dostopate. Ne smete uporabljati vsebine z naše Spletne strani ali mobilnih aplikacij, razen če ste pridobili naše pisno dovoljenje ali je drugače dovoljeno na podlagi zakona.
Ne odstranite, zabrišite, ali spreminjajte kateregakoli pravnega obvestila, ki je predstavljen v ali skupaj s Spletno stranjo ali mobilnimi aplikacijami.

Ta spletna stran uporablja piškotke, tako lastne kot tiste s strani tretjih oseb. Z uporabo te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.